menuordersearch
urmiapazar.ir

استاندارد رمزنگاری پیشرفته -الگوریتم های رمزنگاری AES-DES - قسمت دوم ,

۱۳۹۷/۳/۲۷ یکشنبه
(0)
(0)
استاندارد رمزنگاری پیشرفته -الگوریتم های رمزنگاری AES-DES - قسمت دوم
استاندارد رمزنگاری پیشرفته -الگوریتم های رمزنگاری AES-DES  -   قسمت دوم
ادامه از این پست   https://urmiapazar.ir/aescrypto
شرح کلی الگوریتم

بسط کلید (KeyExpansion) - کلیدهای چرخه از کلید رمز با استفاده از زمانبندی کلید Rijndael مشتق می‌شود.
چرخه اولیه
AddRoundKey - هر بایت از state با کلید چرخه توسط xor بیت به بیت ترکیب می‌شود.
چرخه‌ها
SubBytes- مرحله جانشین سازی (substitution) غیر خطی که هر بایت با بایت دیگری بر اساس یک جدول جستجو (lookup table) جایگزین می‌شود.
ShiftRows- مرحله جابجاسازی (transposition) که هر سطر از state به صورت تکراری در چند مرحله معین شیفت می‌یابد.
MixColumns- فرایند در هم ریختن (mixing) ستون‌ها که روی ستون‌های state عمل می‌نماید و چهار بایت از هر ستون را ترکیب می‌نماید.
AddRoundKey
مرحله آخر
SubBytes
ShiftRows
AddRoundKey
مرحله SubBytes

در SubBytes
هر بایت در state با مقداری در جدول جستجو با ۸ بیت ثابت جایگزین می‌شود، (S; bij = S(aij
در مرحله SubBytes، هر بایت در ماتریس state با استفاده از substitution box 8 بیتی Rijndael S-box با یک SubByte جایگزین می‌گردد.S-box استفاده شده از معکوس فزاینده (multiplicative inverse) روی (GF(۲۸ مشتق شده‌است که به داشتن خصوصیات غیرخطی خوب مشهور است. برای اجتناب از حملات مبتنی بر خصوصیات جبری ساده، S-box به وسیله ترکیب تابع معکوس با یک affine transformation معکوس پذیر ایجاد می‌گردد. affine transformation S-box همچنین به گونه‌ای انتخاب می‌شود که از هرگونه نقاط ثابت (و همچنین آشفتگی) و هرگونه نقاط ثابت معکوس اجتناب شود


در SubBytes هر بایت در state با مقداری در جدول جستجو با ۸ بیت ثابت جایگزین می‌شود، (Sbij = S(aij*******************

مرحله ShiftRows

در مرحله ShiftRows بایت‌ها در هر سطر از state به صورت چرخشی شیفت داده می‌شوند. تعداد مکانهایی که هر بایت شیفت می‌یابد برای هر سطر متفاوت است.
مرحله ShiftRows روی سطرهای state عمل می‌کند. در این مرحله بایت‌های هر سطر به وسیله یک آفست (Offset) معین به صورت چرخشی شیفت می‌یابد. برای AES، نخستین سطر بدون تغییر باقی می‌ماند. هر بایت از سطر دوم یکی به سمت چپ شیفت می‌یابد. به صورت مشابه، سطرهای سوم و چهارم به ترتیب با آفست‌های دو و سه شیفت می‌یابند. برای بلاک‌های با اندازه ۱۲۸ و ۱۹۲ بیتی، الگوی شیفت دادن یکسان است. سطر n به تعداد n-1 بایت به صورت چرخشی به چپ شیفت می‌یابد. بدین صورت، هر ستون از state خروجی در این مرحله ترکیب شده بایت‌های هر ستون از state ورودی است. (انواع Rijndael با اندازه بلاک بزرگتر، آفست‌هایی اندکی متفاوت دارند) برای یک بلاک ۲۵۶ بیتی، نخستین سطر بدون تغییر باقی می‌ماند و سطرهای دوم و سوم و چهارم به ترتیب یک، دو و سه بایت شیفت می‌یابد. این تغییر تنها برای رمز Rijndael با بلاک ۲۵۶ بیتی اعمال می‌شود چون AES بلاک‌های ۲۵۶ بیتی استفاده نمی‌کند


در مرحله ShiftRows بایت‌ها در هر سطر از state به صورت چرخشی شیفت داده می‌شوند. تعداد مکانهایی که هر بایت شیفت می‌یابد برای هر سطر متفاوت است.

مرحله MIXColumns


در مرحله MixColumns، چهار بایت از هر ستون state با استفاده از تبدیل خطی معکوس ترکیب می‌شوند. تابع MixColumns چهار بایت را به عنوان ورودی در نظر می‌گیرد و چهار بایت را به خروجی می‌دهد، که هر بایت ورودی بر هر چهار بایت خروجی تأثیر می‌گذارد. به همراه ShiftRows، مرحله MixColumns آشفتگی و پخش (diffusion) را در رمزنگاری فراهم می‌نماید
در طول این عمل، هر ستون توسط ماتریس شناخته شده‌ای که برای کلید ۱۲۸ بیتی است ضرب می‌گردد.


عمل ضرب بدین صورت تعریف می‌شود: ضرب در ۱ به معنی بدون تغییر، ضرب در ۲ به معنای جابجایی به سمت چپ و ضرب در ۳ به معنای جابجایی به سمت چپ و سپس انجام XOR را با مقدار اولیه جابجانشده. پس از جابجایی، اگر مقدار جابجاشده بیشتر از ۰xFF باشد، XOR شرطی با ۰x11B باید انجام شود.

به صورت کلی تر، هر ستون به عنوان یک چند جمله‌ای روی (GF(2^8 تلقی می‌شود و پس از آن پیمانه x4+1 با یک چند جمله‌ای ثابت c(x) = 0x03 · x3 + x2 + x + 0x02 ضرب شده است. ضرایب با معادل مبنای ۱۶ از نمایش دودویی بیت‌های چندجمله‌ای [GF(2)[x نمایش داده می‌شود. مرحله MixColumns همچنین می‌تواند به صورت ضرب یک ماتریس خاص MDS در یک finite field دیده شود. این فرایند در مقاله ستون‌های ترکیبی Rijndael به صورت مفصل تر شرح داده شده است.

 

مرحله AddRoundKey

در مرحله AddRoundKey، subkey با state ترکیب می‌شود. در هر دور، یک subkey از کلید اصلی توسط زمانبند کلید Rijndael مشتق می‌شود. هر subkey به همان اندازه state است. subkey با ترکیب کردن هر بایت از state با بایت متناظر از subkey با استفاده از XOR بیتی جمع بسته می‌شود

در مرحله MixColumns هر ستون از state با یک چندجمله‌ای (C(x ضرب می‌شود**********
بهینه سازی رمز

در سیستم‌های با کلمات ۳۲ بیتی یا بزرگتر، این امکان وجود دارد که به وسیله ترکیب مراحل SubBytes و ShiftRows با مرحله MixColumns با تبدیل آنها به دنباله‌ای از جستجوهای‌های جدول، اجرای این رمزنگاری را سرعت بخشید. این امر نیازمند چهار جدول با ۲۵۶ مدخل ۳۲ بیتی و بهره‌گیری از چهار کیلوبایت (۴۰۹۶ کلمه) حافظه (یک کیلوبایت برای هر جدول) است. آنگاه یک چرخه می‌تواند با ۱۶ جستجوی جدول و ۱۲ عمل or انحصاری ۳۲ بیتی و در ادامه با چهار عمل or انحصاری ۳۲ بیتی در مرحله AddRoundKey انجام می‌شود.

اگر اندازه جدول چهار کیلوبایتی برای پلت فرم مقصد بزرگ است، جستجوی جدول می‌تواند با یک جدول با ۲۵۶ مدخل ۳۲ بیتی (یعنی ۱ کیلوبایت) با استفاده از تکرارهای چرخشی انجام گردد.

با استفاده از رویکرد بایت گرا، ترکیب مراحل SubBytes، ShiftRows و MixColumns به یک چرخه تنها امکان‌پذیر است

در مرحله AddRoundKey هر بایت از stat با یک بایت از subkey چرخه با استفاده از عمل XOR (⊕) ترکیب می‌شود********
تا ماه مه ۲۰۰۹، تنها حملات منتشر شده موفق علیه AES کامل، حملات Side-Channel در برخی از پیاده‌سازی‌های خاص بود. آژانس امنیت ملی امریکا (NSA) همه AESهای فینالیست، از جمله Rijndael را بازبینی کرد، و اظهار داشت که همه آنها برای اطلاعات غیر طبقه‌بندی شده دولت ایالات متحده به اندازه کافی امن است. در ماه ژوئن سال ۲۰۰۳، دولت ایالات متحده اعلام کرد که AES می‌تواند برای محافظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده مورد استفاده قرار گیرد:

طراحی و قدرت تمام طول کلیدهای الگوریتم AES (به عنوان مثال ۱۲۸، ۱۹۲ و ۲۵۶) برای محافظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده تا سطح محزمانه کافی است. اطلاعات خیلی محرمانه نیاز به استفاده کلیدهای با طول ۱۹۲ یا ۲۵۶ دارد. پیاده‌سازی AES در محصولات در نظر گرفته شده برای حفاظت از سیستم‌های امنیت ملی و / یا اطلاعات باید توسط NSA، پیش از استفاده، بازبینی و مجوز داده شود.

AES دارای ۱۰ چرخه برای کلیدهای ۱۲۸ بیتی، ۱۲ چرخه برای کلیدهای ۱۹۲ بیتی و ۱۴ چرخه برای کلیدهای ۲۵۶ بیتی می‌باشد. در سال ۲۰۰۶، بهترین حملات شناخته شده در ۷ چرخه برای کلیدهای ۱۲۸ بیتی، ۸ چرخه برای کلیدهای ۱۹۲ بیتی، و ۹ چرخه برای کلیدهای ۲۵۶ بیتی بودند


رای رمزنگاران، شکست (break) رمزنگاری هر چیزی است که سریع تر از انجام brute force (رمزگشایی آزمایشی برای هر یک کلید) باشد. حملات brute force با تکنولوژی فعلی نشدنی هستند. بزرگترین حمله موفقیت آمیز و به صورت عمومی شناخته شده brute force، در برابر هر گونه رمزنگاری block-cipher در برابر RC5 با کلید ۶۴ بیتی به وسیله distributed.net در سال ۲۰۰۶ بود

AES است شرح جبری نسبتاً ساده دارد در سال ۲۰۰۲، یک حمله نظری، با عنوان "حمله XSL"، توسط Nicolas Courtois و Josef Pieprzyk اعلام شد، که به نظر می‌رسید ضعفی را در الگوریتم AES به علت شرح ساده نشان می‌دهد. از آن زمان به بعد، مقالات دیگر نشان داده‌اند که که حمله ارائه شده ناکارآمد است. حمله ایکس‌اس‌ال مطالعه شود.اولین حمله بازیابی کلید روی AES کامل توسط Andrey Bogdanov، Dmitry Khovratovich و Christian Rechberger بود و در سال ۲۰۱۱ منتشر شد. حمله بر اساس bicliques بوده و با ضریب ۴ سریعتر از brute force است. برای AES-192 و AES-256، به ترتیب به ۲189.7 و ۲254.4 عمل نیازمند است.

حملات غیر مستقیم
حملات غیرمستقیم (به انگلیسی: Side-Channel attacks) به رمز مورد نظر حمله نمی‌کنند اما به پیاده‌سازی رمز بر روی سیستم‌هایی که سهواً اطلاعات را فاش می‌نمایند، حمله می‌کنند. چندین حملات شناخته شده روی پیاده‌سازی‌های خاصی از AES وجود دارد.

در آوریل سال ۲۰۰۵، D.J. Bernstein یک حمله cache-timing را اعلام کرد که او این حمله را برای شکستن یک سرور سفارشی که از رمزگذاری AES کتابخانه OpenSSL استفاده می‌نمود، بکار گرفت.[۲۲] این حمله نیاز به بیش از ۲۰۰ میلیون پیام رمز نشده داشت.[۲۳] سرور سفارشی به گونه‌ای طراحی شده بود که تا حد ممکن اطلاعات زمانی را انتشار می‌داد (سرور گزارشی از تعداد چرخه‌های انجام گرفته توسط عملیات رمزگذاری را باز می‌گرداند)؛ با این حال، همانگونه که Bernstein نشان داد، "کاهش دقت مهرهای زمانی (timestamp) سرور، یا حذف آنها را از پاسخ سرور، این حمله را متوقف نمی‌نماید: مشتری به سادگی با استفاده از زمان رفت و برگشت بر اساس ساعت محلی خودش، استفاده نموده و اختلالات افزایش یافته را به وسیله میانگین گیری روی تعداد زیادی از نمونه‌ها جبران می‌نماید. "

در اکتبر سال ۲۰۰۵، Dag Arne Osvik، Adi Shamir و Tromer Eran مقاله‌ای را ارائه دادند که چندین حمله cache-timing را روی AES نشان می‌داد. یک حمله قادر به دست آوردن تمام کلید AES پس از ۸۰۰ عمل آغازسازی رمزگذاری، در مجموع ۶۵ میلی ثانیه، بود. این حمله نیازمند آن است که مهاجم قادر به اجرای برنامه‌هایی بر روی همان سیستم یا همان پلت فرمی که AES در حال انجام است، باشد.

در نوامبر ۲۰۱۰ Endre Bangerter، David Gullasch و Stephan Krenn مقاله‌ای را چاپ نمودند که روشی عملی برای بازیابی نزدیک به بی درنگ کلیدهای رمز AES-128 بدون نیاز به متن رمزنگاری یا متنی را توضیح می‌داد. این روش همچنین روی پیاده‌سازی‌های AES-128 که جداول فشرده سازی را استفاده می‌نماید، مانند OpenSSL، عمل می‌کند. همانند برخی از حملات قبلی، این حمله نیازمند این قابلیت است که بتواند روی سیستمی که رمزگذاری AES را انجام می‌دهد، اجرا شود، که اینکار می‌تواند توسط آلودگی به تروجان انجام گیرد
منبع-ویکی
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز